Det kan du selv være, Søren Pind


Af:Christian Friis Bach
2011-09-08: Debatindlæg i PolitikenUdviklingsminister Søren Pind var hurtigt ude i sin vanlige højrøstede stil og kritisere det nye udenrigspolitiske udspil fra R-S-SF for at være ”hyklerisk”, da der ikke var et konkret årstal for, hvornår udviklingsibistanden skulle nå 1% af bruttonationalindkomsten. Det er derfor vigtigt, at slå fast, at der er markant forskel på det VK-regeringen vil, og det som R-S-SF vil, når det gælder bistanden til verdens fattigste.


For det første vil vi i R-S-SF både sætte 1% af bruttonationalindkomsten af til at bekæmpe fattigdommen og etablere en Global Ramme, der skal finansiere andre internationale udfordringer som klimaforandringer, konflikt, terrorisme eller beskyttelsen af verdens kulturarv. VK regeringen har ikke kun skåret over fire milliarder på udviklingsbistanden, men også proppet flere og flere emner ind under den resterende bistandsramme. Verdens fattige har betalt for alt fra terrorbekæmpelse i Afghanistan til klimatopmødet i København. Det er ikke rimeligt. Derfor vil en ny regering baseret på R-S-SF udskille den fattigdomsorienterede bistand i en fattigdoms-ramme og øvrige udfordringer i en Global Ramme. Det vil være en markant styrkelse og beskyttelse af pengene til fattigdomsbekæmpelse.

For det andet vil udviklingsbistanden stige allerede fra første dag med en ny regering. VK regeringen har låst udviklingsbistanden i kroner og ører. Det vil, når væksten og inflationen stiger igen, udhule bistanden både i procent og i penge. En ny regering baseret på R-S-SF vil fastholde og øge procenten. Det vil betyde, at der tilføres ekstra ca. 700 mio. kr. i 2012 og 1,4 mia. kr. i 2013. De penge vil gøre en forskel. Og udspillet slår entydigt fast, at vi igen skal helt op på 1% til at bekæmpe verdens fattigdom. Det kommer vi.


Endelig for det tredje er der indholdet. R-S-SF er enige om, at arbejde mod en rettighedsbaseret udviklingsbistand. Det vil betyde langt større ansvarlighed overfor dem der skal modtage hjælpen, langt større inddragelse, langt større åbenhed. Det står i kontrast til de senere års meget tilfældige,  og donor(minister)drevne initiativer.

Derfor Søren Pind. Det er ikke hykleri. Det er et vigtigt og markant skifte i dansk udviklingspolitik – både i substans og i finansiering. 


Christian Friis Bach er folketingskandidat, Radikale Venstre, og adjungeret professor i international økonomi


Relaterede nyheder: