Boel-kritik rammer helt ved siden af skiven


Af:Christian Friis Bach
2013-05-18: Kommentar i Berlingske

Erik Boel tager helt fejl, når han skriver, at Danmark ikke har en udenrigspolitik. Danmark har både en udenrigspolitik og et stærkt udenrigspolitisk engagement. Vi er mere til stede i verden end nogensinde. Vi vil verden. Og det virker.

Under sidste sommers store Rio-konference, hvor Danmark stillede med hele fem ministre og deltog aktivt i dusinvis af arrangementer, spurgte en af Verdensbankens topchefer mig på et tidspunkt lidt polemisk: Har I ikke taget andre europæiske lande med? Og da jeg for nylig var i USA til møder i FN og Verdensbanken talte jeg med Fns generalsekretær ikke mindre end seks gange på ni dage. Da vi mødtes den sidste gang udbrød han spontant og lidt i spøg til en anden deltager, he is the most active minister in Europe.

Det er blot to anekdoter, men de illustrerer en meget vigtig pointe: Danmark er i disse år mere til stede i verden end nogensinde før. Danmark er stærkere engageret omkring de store globale spørgsmål som menneskerettigheder, klima, fødevarer og sikkerhed end tidligere. Vi er et af de meget aktive og synlige lande i indsatsen i de sværeste af alle lande - Somalia, Mali, Afghanistan og Syrien.
Vi puncher, som præsident Barack Obama ville have sagt det, betydeligt over vores egen vægtklasse.

Derfor rammer kritikken fra Erik Boel i Berlingske (17.05) helt ved siden af. Regeringen har, med et velgennemført EU-formandskab som afsæt, genskabt en meget klar og aktiv international profil og styrket udenrigs- og udviklingspolitikken markant.
Vi har skabt de største ændringer i udviklingspolitikken i 40 år og sat menneskerettighederne helt i front i Danmarks internationale engagement. Danmark er nu igen et internationalt foregangsland. Det står i klar modsætning til de ti år under VK-regeringen. Her blev der skåret ned på Danmarks internationale engagement, der var klare tendenser til nationalisme og beslutninger på kant med menneskerettighederne.
Den tendens er nu vendt. I dag er Danmark igen anerkendt og respekteret for et stærkt internationalt engagement og for at gå forrest i kampen for menneskerettighederne. Det er lige netop der, Danmark skal være.

Vi har skabt en stærk og synlig profil omkring grøn vækst, der bliver bemærket fra Sydkorea og Kenya til Mexico og Indonesien.
Kombinationen af en stærk dansk energipolitik, solide erfaringer inden for vand og landbrug og profileringen gennem det globale grønne vækstforum, 3GF, giver gode resultater. Ingen var i tvivl om, at Danmark skulle have en post i den rådgivende bestyrelse for det stort anlagte initiativ for at skaffe bæredygtig energi til alle, som Fns generalsekretær har sat i værk. Vi sidder også med ved bordet i den centrale arbejdsgruppe, der skal udforme fremtidens globale bæredygtighedsmål. FN har netop besluttet at placere to nye energi-initiativer i den ny FN-by i København og et kontor for UN Women.

Det er synlige resultater af en aktiv udenrigs- og udviklingspolitik. De sidste års indsats i Afghanistan, Libyen, Mali og Somalia har skabt synlige resultater i sammentænkningen af sikkerhed og udvikling. Vi begår ikke fortidens fejltagelser, men vi har med etableringen af regeringens Freds- og Stabiliseringsfond og talrige initiativer styrket Danmarks indsats i internationale konfliktområder. Også her bliver der lyttet til Danmark.
Det er ikke en tilfældighed, at Danmark og jeg er medformand for den internationale dialog med verdens skrøbelige stater om fredsopbygning og statsopbygning. Den rolle får Danmark udelukkende på grund af en synlig udenrigspolitik og et aktivt engagement.

VI TÆNKER OGSÅ handel, investeringer og udvikling langt stærkere sammen end det nogensinde er gjort før. Det er helt rigtigt, når Erik Boel skriver, at den store vækst og de nye muligheder primært findes udenfor Europa.
Regeringen har derfor lanceret en vækststrategi med særligt fokus på BRIK-landene. Vi styrker arbejdet, når det gælder demarkeder, der kommer i næste bølge. Afrika er kontinentet med verdens hurtigst voksende økonomi og syv ud af de ti hurtigst voksende økonomier i verden findes i Afrika.
Det buldrer derudaf i Asien og Latinamerika.
Den virkelighed skal vi kunne udnytte. Med en langt stærkere sammentænkning af handel, investering og udvikling vil vi arbejde ihærdigt for at udnytte mulighederne i de nye vækstområder til gavn for danske virksomheder og dansk viden. Vi er nu i gang med at analysere, hvor vi skal være stærkest til stede for at sikre Danmark den største indflydelse og de bedste muligheder i den forandrede verden. Med initiativer som klimainvesteringsfonden og den arabiske investeringsfond har vi skabt vigtige tiltag til gavn for dansk erhvervsliv.

Under VK-regeringen blev der ikke alene skåret ned på udviklingsbistanden - der blev skåret særligt hårdt ned på bidraget til de internationale organisationer. Danmark blev mere og mere bilateral og national i udenrigspolitikken. Det er nu vendt. Regeringen har øget Danmarks engagement og bidrag til de internationale organisationer, og jeg stod personligt i spidsen, da vi for nylig havde årsforhandlinger med de store FN-organisationer.
Det bliver der lagt mærke til. Vi prioriterer netop det internationale samarbejde.

Regeringens udenrigspolitik skaber synlige resultater. Det anerkendte Center for Global Development rangerer verdens rige lande efter deres globale engagement.
Det er et vægtet indeks, der både ser på udviklingssamarbejdet, handel, investeringer, migration, sikkerhed, teknologi og miljø. Den seneste opgørelse placerer Danmark på en klar førsteplads. Det taler for sig selv. Og det er der grund til at være stolt af.

Invitationerne til at deltage i konferencer og paneler rundt omkring i verden strømmer ind.
Der ligger klare strategier bag vores øgede engagement. De fire ministre på 6.sal i Udenrigsministeriet har et solidt samarbejde. Og udenrigspolitikken føres heldigvis ikke kun af Udenrigsministeriet, men også af andre ministerier.
Det er ikke et problem, som Boel skriver, men en styrke, at der er globalt udsyn i mange ministerier.

Derfor, Erik Boel. Du tager helt fejl. Danmark har både en udenrigspolitik og et stærkt udenrigspolitisk engagement.
Vi er mere til stede i verden end nogensinde. Vi vil verden. Og det virker. 
Relaterede nyheder: